Prognoza na najbliższe 3 dni, Wilgotność gleby oraz klimatyczny bilans wodny…

Prognoza na najbliższe 3 dni, Wilgotność gleby oraz klimatyczny bilans wodny…

8 czerwca 2021 0 przez Paweł Reducha

Środa, czwartek oraz piątek przyniosą temperatury w ciągu dnia na poziomie 23-25 st.C. Noce również będą ciepłe z temperaturą oscylującą w granicach 15 st.C.

Z pewnością można powiedzieć, że dominować będzie pogodna aura, a więc promieni słonecznych nie zabraknie. Jedynym minusem, a może i plusem będą przelotne opady deszczu oraz słabe burze. Opady będą pochodzenia konwekcyjnego, dlatego będą one miały charakter lokalny. Warto zatem obserwować niebo oraz radary meteorologiczne. Jeśli usłyszycie grzmoty, szukajcie bezpiecznego schronienia, ponieważ nawet słaba burza może nieść śmiertelne zagrożenie. Wiatr słaby, jedynie w trakcie burz nieco silniejszy.

Suma opadu w ciągu najbliższych 3 dni wyniesie od zera do 5-10 l wody. Z uwagi, że opady będą miały charakter lokalny, ciężko jest określić, gdzie i ile spadnie najwięcej wody. Przypominamy również, że burza to zjawisko lokalne… Dlatego w jednej miejscowości może zagrzmieć a w drugiej już nie.

Patrząc na długoterminowe prognozy, upał w województwie lubelskim do 17 czerwca nie powinien wystąpić. Póki co czeka nas lato w łagodnym wydaniu z temperaturami w przedziale 20-25 st.C. Po 17 czerwca niewykluczone będzie chwilowe ochłodzenie. Oczywiście są to prognozy długoterminowe, dlatego wiele się może jeszcze zmienić.

Niepokojąco wyglądają dane dotyczące wilgotności powietrza. Jak Informują dane od IMGW wilgotność gleby w warstwie 28-100 cm na północnym wschodzie podobnie jak na południowym zachodzie spadła już poniżej 20%. Nieco lepsza sytuacja panuje w centralnej oraz południowo-wschodniej części województwa lubelskiego gdzie wilgotność gleby wynosi 60-50%. Z uwagi na nie duże ilości opadów w prognozach wilgotność gleby w dolnych warstwach może ulec dalszemu pogorszeniu.

Jak informuje Państwowy Instytut Geologiczny- W drugim kwartale hydrologicznym 2021 r. nie stwierdzono zagrożenia hydrogeologicznego, związanego z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego, występującego w skali regionalnej. Obniżenie zwierciadła wód podziemnych poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO) występowało jedynie lokalnie i stwierdzone zostało w 12 punktach obserwacyjnych na obszarach województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Przypomnijmy, że rok temu na przeważającym obszarze województwa występowała tak zwana niżówka hydrologiczna, a wiele gmin prosiło o ograniczanie wody.

Bardzo korzystnie wygląda również klimatyczny bilans wodny za okres 1 kwietnia- 31 maja

UNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

W drugim okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2021 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -22 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 3 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 III-20 V).

Największy deficyt wody notowany jest na obszarach w północno-wschodniej części Pobrzeża Szczecińskiego oraz w środkowej części Pojezierza Zachodniopomorskiego, na tych terenach wynosi od -90 do -129 mm. Nieco mniejszy deficyt występuje
w południowej części Niziny Południowopodlaskiej oraz na Polesiu Zachodnim
i Wołyńskim od -90 do -119 mm. Na pozostałym terytorium kraju niedobory wody były mniejsze od -50 mm do -90 mm, a miejscami w południowych rejonach Polski nadal notowano nawet jej nadmiar.

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w obecnym okresie raportowania, stwierdzamy wystąpienia suszy rolniczej na terytorium Polski.

Źródło: IMGW, PIG, IUNG, Meteolu.pl