Pomimo opadów susza trwa w najlepsze. Czy zabraknie wody ?

Pomimo opadów susza trwa w najlepsze. Czy zabraknie wody ?

4 maja 2020 0 przez Paweł Reducha

Ostatnie dni przyniosły długo oczekiwane opady deszczu. Miejscami na zachodzie Lubelszczyzny spadło ponad 30 l wody na każdy metr kwadratowy. Choć deszcz nawodnił górne warstwy gleby oraz zlikwidował zagrożenie pożarowe, to niestety spadło go zdecydowanie za mało, by unormować niski poziom rzek czy wód gruntowych. Potrzeba mnóstwo deszczowych dni, aby sytuacja wróciła do normy, a to niestety będzie trudne do zrobienia.

Według danych IMGW (RainGrs)- meteomodel.pl

Od 29 kwietnia do 2 maja suma opadu wyniosła od 0-5 l na południu oraz w okolicach Hrubieszowa przez 5-15 l na przeważającym obszarze do 30-40 l na północnym i południowym zachodzie oraz 62 l w okolicach Świdnika.

Deszcz nawodnił glebę na głębokości około 0-7 cm. W tej warstwie wilgotność gleby według obrazów satelitarnych (IMGW) wynosi od 40-35 % na krańcach południowych oraz częściowo na wschodzie przez 50% na północy do 70% w centralnej części województwa. Gorzej wygląda sytuacja w warstwie 7-28 cm gdzie na północy oraz południu wilgotność wynosi 20-10%.

Deszcz bardzo dobrze wpłynął na lasy, w których obecnie nie notuje się zagrożenia pożarowego. Wilgotność ściółki wynosi około 35%. W połowie tygodnia to się niestety zmieni, ponieważ czekać nas będzie ponownie bezdeszczowy okres.

Według państwowej służby hydrogeologicznej w nadchodzących tygodniach prognozuje się utrzymanie niżówki hydrogeologicznej. Najbardziej zagrożone są województwa wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie oraz pomorskie, podlaskie, dolnośląskie, opolskie i śląskie. Jednak lokalnie problemy mogą pojawić się także w województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Oznacza to, że zwłaszcza na wymienionych obszarach, może dojść do utrudnień w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny, najszybciej reagujący na deficyt opadów.

Nadal nie przewiduje się problemów z zaopatrzeniem w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne, które w chwili obecnej nie są zagrożone.

Jeśli w najbliższym czasie nie wystąpią intensywne opady atmosferyczne stan rezerw zasobów wód podziemnych na przeważającym obszarze kraju będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie- uspokaja intytyt.

Fakt, że mamy duże rezerwy wód podziemnych nie oznacza jednak, że możemy je nadmiernie eksploatować. Konieczne jest przemyślane i zrównoważone gospodarowanie wodą. Dbałość o to powszechne dobro jest obowiązkiem całego społeczeństwa- dodaje instytut

Prognozy na najbliższe dni niestety nie napawają optymizmem. Choć najbliższe dni przyniosą deszcz to już od połowy tygodnia, czeka nas suchy okres. Według najświeższych prognoz suma opadu od 03.05 do 13.05. może wynieść od 10 l na północny do 30 l na południu. A to jest kropla w morzu potrzeb…