Gmina Drelów walczy z suszą. Spiętrzą rzekę, by nawodnić grunty.

Gmina Drelów walczy z suszą. Spiętrzą rzekę, by nawodnić grunty.

24 kwietnia 2020 0 przez Paweł Reducha

Jak informuje urząd gminy Drelów, od 23 kwietnia trwa napełnianie wodą z kanału Wieprz – Krzna tzw. „Nawodnika Szósteckiego”. Piętrzenie wód kanału będzie miało miejsce przez kilka najbliższych dni, w celu napełnienia, poczynając od tamy w Augustówce, rowów melioracyjnych na terenie gruntów użytkowanych rolniczo.

Działania te jak dodaje urząd gminy, zostały podjęte w celach zapobiegawczych negatywnym skutkom suszy, która w tym roku może być bardzo dotkliwa.

Jak wskazują najnowsze prognozy miesięczne czerwiec, lipiec oraz sierpień przyniesie opady poniżej normy… Biorąc pod uwagę obecny stan rzek, które są bardzo niskie (Na wszystkich wodowskazach z wyjątkiem Krzny w Malowej Górze obowiązuje strefa stanów niskich) sytuacja latem może być katastrofalna. Już teraz w wielu miejscach występuję tak zwana niżówka hydrogeologiczna. Oznacza to, że na obszarach, gdzie utrzymują się niskie stany położenia swobodnego zwierciadła wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego mogą lokalnie występować niedobory wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny

Władze dodają, że dzięki przychylności oddziału bialskiego Gospodarstwa „Wody Polskie”, możemy mieć możliwość przy wspólnym udziale, zatrzymać na naszym terenie, przepływające przez naszą gminę wody kanału Wieprz – Krzna w ilościach, które zależą tylko od naszej sprawnej organizacji i współdziałania do czego zachęcam i o co proszę.

Wykorzystajmy istniejący system melioracyjny, zbudowany wiele lat temu, a do dziś w miarę sprawnie działający, to jedyna dostępna nam forma zapobiegania katastrofalnej suszy, której doświadczamy.

Wójt gminy Drelów prosi o ograniczanie zużycia wody.

Wójt Gminy Drelów Piotr Kazimierski/UG Drelów / drelów.pl

Psh/Meteolu.pl