Możliwy stan alarmowy na Krznie. Poziom wody wciąż wzrasta.

Możliwy stan alarmowy na Krznie. Poziom wody wciąż wzrasta.

16 stycznia 2020 0 przez Paweł Reducha

W związku z opuszczeniem śluz na tamie w Kijowcu stan wody na odcinku Kijowiec-Biała systematycznie wzrasta. Uspokajamy, sytuacja jest pod kontrolą i żadna powódź nam nie zagraża.

Największe wezbrane wody występuje w miejscowości Kijowiec. Tam rzeka Krzna wezbrała już o ponad 1 m i jej aktualny poziom szacuję się na około 300 cm.

Stan ostrzegawczy na Krznie to 310 cm a alarmowy 350 cm.

Fot: Krzna w Kijowcu

Dane są szacowane, ponieważ jedyny wodowskaz na Krznie umiejscowiony jest w Malowej Górze, a tam poziom wody opada. O godzinie 09:00 poziom wody wyniósł 197 cm i obniżył się o 35 cm.

fot: Krzna w Neplach

Rzeka wzbiera po tym, jak 13 stycznia wody Polskie opuściło śluzy.

Czynność ta została wykonana by na odcinku Kijowiec – Starzynka mogło dojść do obniżenia lustra wody oraz zmniejszenia przepływu w celu dokładnego przeszukania koryta rzeki. Przypomnijmy, że od 11 stycznia trwają tam poszukiwania osoby, której auto wyłowiono z Krzny. Dotychczas poszukiwania nie przynoszą oczekiwanego skutku.