Niski stan rzek. Spodziewana niżówka hydrogeologiczna.

Niski stan rzek. Spodziewana niżówka hydrogeologiczna.

10 września 2019 0 przez Paweł Reducha

W ostatnich dniach oraz tygodniach sytuacja dotycząca suszy, oraz sytuacji hydrologicznej nie uległa poprawie. W dalszym ciągu na wielu wodowskazach poziom wody nie przekracza 50 cm. Najgorsza sytuacja ma miejsce na rzece wieprz. W miejscowości Michałów poziom rzeki wynosi 48 cm a w miejscowości Nielisz 14 cm… Na wszystkich rzekach z wyjątkiem wodowskazu w miejscowości Malowa Góra oraz Biłgoraj notowana jest strefa stanów niskich. W nadchodzących dniach nie przewiduje się poprawy sytuacji na rzekach.

W związku z suszą oraz brakiem odpowiedniej ilości opadów państwowa służba hydrogeologiczna dnia 30.08.2019 wydała kolejne w tym roku ostrzeżenie dotyczące wprowadzenia stanu zagrożenia hydrogeologicznego.

Przy założeniu wystąpienia w następnych tygodniach niekorzystnych warunków meteorologicznych, przeprowadzone symulacje wskazują na wysoce prawdopodobne rozwinięcie się niżówki hydrogeologicznej na zaznaczonym obszarze kolorem czerwonym.

Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych użytkujących pierwszy poziom wodonośny.

W okresie objętym prognozą nie przewiduje się trudności w funkcjonowaniu ujęć eksploatujących głębsze poziomy wodonośne…